Oblak

Različne storitve, pri katerih naročniku omogočimo uporabo dela našega oblaka VmWare. Gre za popolnoma varno in zanesljivo rešitev, ki jo lahko v celoti prilagodimo strankam. Vsa oprema se nahaja v Sloveniji na znanih in varnih lokacijah.

Enterprise VM

Za stranke, ki potrebujejo zgolj virtualne strežnike, ponujamo storitev Enterprise VM, ki se od običajnih razlikuje v prioriteti pri dodeljevanju kapacitet, garanciji na delovanje, prioritetni podpori in naboru dodatnih opcij.
Omogočamo zasebne šifrirane tunele do podatkovnega centra, neposredne povezave in uporabo lastnih IP naslovnih prostorov.
Po želji ponujamo tudi TIER 4 z redundančnim podatkovnim centrom, ki je lociran v Sloveniji ali tujini.

Virtualni podatkovni center

Virtualni podatkovni center vam omogoča, da prek nadzorne plošče ponudnika po želji oblikujete svoj podatkovni center, kjer lahko dodajate ali odstranjujete vse od virtualnih usmerjevalnikov in stikal do posameznih strežnikov. Storitev temelji na rešitvi VMware vCloud.

Hibridni oblak

Storitev, idealna za naročnike z lastnim okoljem VmWare, ki potrebujejo občasno povečanje kapacitet. Vaše okolje povežemo z našim, tako da lahko brez večjih posegov VM po potrebi prestavite iz lokalnega okolja v naše.

Zasebni oblak

Zasebni oblak na namenskih strežnikih in lastnem podatkovnem strežniku znotraj našega omrežja ter najem licenc. To je enostaven odgovor na izziv velikih začetnih stroškov pri vzpostavitvi oblaka, ki naročniku omogoča neodvisnost od ostalih v lastnem oblaku.

Whitelabel IaaS

Popolnoma white-label rešitev, ki nadgrajuje virtualni podatkovni center in ga združuje z upravljanim gostovanjem. Tako pridobite podatkovni center, ki ga upravljajo naši strokovnjaki po vaših željah. Po potrebi ponujamo tudi Whitelabel podporo L2.

Arhitektura in upravljanje javnih oblakov

Za Vas načrtujemo, gradimo in upravljamo tudi javne oblake, kot so AWS, Microsoft Azure, Alibaba Cloud in Google Cloud Platform. Prav tako vam omogočamo 24/7 nadzor in podporo zanje

Partnerji