Oblak

Različne storitve, pri katerih naročniku omogočimo uporabo dela našega oblaka VmWare. Gre za popolnoma varno in zanesljivo rešitev, ki jo lahko v celoti prilagodimo strankam. Vsa oprema se nahaja v Sloveniji na znanih in varnih lokacijah.

Enterprise VM

Za stranke, ki potrebujejo zgolj virtualne strežnike, ponujamo storitev Enterprise VM, ki se od običajnih razlikuje v prioriteti pri dodeljevanju kapacitet, garanciji na delovanje, prioritetni podpori in naboru dodatnih opcij.
Omogočamo zasebne šifrirane tunele do podatkovnega centra, neposredne povezave in uporabo lastnih IP naslovnih prostorov.
Po želji ponujamo tudi TIER 4 z redundančnim podatkovnim centrom, ki je lociran v Sloveniji ali tujini.

Virtualni podatkovni center

Virtualni podatkovni center vam omogoča, da prek nadzorne plošče ponudnika po želji oblikujete svoj podatkovni center, kjer lahko dodajate ali odstranjujete vse od virtualnih usmerjevalnikov in stikal do posameznih strežnikov. Storitev temelji na rešitvi VMware vCloud.

Hibridni oblak

Storitev, idealna za naročnike z lastnim okoljem VmWare, ki potrebujejo občasno povečanje kapacitet. Vaše okolje povežemo z našim, tako da lahko brez večjih posegov VM po potrebi prestavite iz lokalnega okolja v naše.

Zasebni oblak

Zasebni oblak na namenskih strežnikih in lastnem podatkovnem strežniku znotraj našega omrežja ter najem licenc. To je enostaven odgovor na izziv velikih začetnih stroškov pri vzpostavitvi oblaka, ki naročniku omogoča neodvisnost od ostalih v lastnem oblaku.

# Dušan Mravlje,
SHOP

Ekipo sem imel priložnost spoznati, ko smo postavljali prvo Magento 1.x trgovino. Rešitve, ki soo jih predlagali so se skozi čas izkazale kot pravilne.
Po parih letih smo se odločili narediti prehod na platformo Magento 2.x. Že Magento 1.x ni ravno prijazen do opreme, Magento2.x pa je resnično potraten. Ena od idej je bila, da vse skupaj prenesemo na njihove strežnike DAT-IT. Ekipa se je izkazala na vseh področjih.
Ker je v trgovini veliko izdelkov, smo imeli precejšnje skrbi, kako bo z odzivnostjo sistema. Po nepotrebnem. Vsakič, ko se je nakazala možna težava, so jo vnaprej obšli ali pa ob našem sporočilu zelo hitro našli rešitev.

Tudi ob bolj nenavadnih vprašanjih in prošnjah so vedno našli način, da nam ugodijo.

;
Partnerji