Cloud

Storitve pri katerih naročniku omogočimo del našega VmWare oblaka, preko različnih storitev. Gre za popolnoma varno in zanesljivo rešitev, ki jo lahko v celoti prilagodimo strankam. Vsa oprema se nahaja v Sloveniji na znanih in varnih lokacijah.

Enterprise VM

Za stranke, ki potrebujejo zgolj virtalne strežnike nudimo Enterprise VM, ki se od običajnih razlikuje v prioriteti pri dodeljevanju kapacitet, garanciji na delovanje, prioritetni podpori ter naboru dodatnih enterprise opcij.
Omogočamo privatne enkriptane tunele do podatkovnega centra, direktne povezave in uporababo lastnih IP naslovnih prostorov.
Po želji tudi TIER 4 z redunančnim podatkovnim centrom, ki je lociran v Sloveniji ali tujini.

Virtal datacenter

Virtalni podatkovni center omogoča, da preko nadzorne plošče ponudnika po želji oblikujete svoj podatkovni center, kjer dodajate/odstranjujete od virtualnih routerjev in switchev do posameznih strežnikov. Storitev je zgrajena na osnovi VmWare Vcloud.

Hybrid cloud

Naročniki z lastnim VmWare okolje, ki potrebujejo občasno povečanje kapacitet pri ponudniku. Tako se poveže njihovo okolje z našim in naročniki lahko po potrebi prestavijo VM iz lokalnega okolja v naše brez večjih posegov.

Private cloud

Lasten Cloud na dediciranih strežnikih in lastnem podatkovnem strežniku znotraj našega omrežja z najemom licenc. Tako lahko enostavno premagamo izziv velikih začetnih stroškov pri vzpostavitvi oblaka, hkrati pa ostane naročnik neodvisen od ostalih v svojem oblaku.

# Dušan Mravlje,
SHOP

Ekipo sem imel priložnost spoznati, ko smo postavljali prvo Magento 1.x trgovino. Rešitve, ki soo jih predlagali so se skozi čas izkazale kot pravilne.
Po parih letih smo se odločili narediti prehod na platformo Magento 2.x. Že Magento 1.x ni ravno prijazen do opreme, Magento2.x pa je resnično potraten. Ena od idej je bila, da vse skupaj prenesemo na njihove strežnike DAT-IT. Ekipa se je izkazala na vseh področjih.
Ker je v trgovini veliko izdelkov, smo imeli precejšnje skrbi, kako bo z odzivnostjo sistema. Po nepotrebnem. Vsakič, ko se je nakazala možna težava, so jo vnaprej obšli ali pa ob našem sporočilu zelo hitro našli rešitev.

Tudi ob bolj nenavadnih vprašanjih in prošnjah so vedno našli način, da nam ugodijo.

;
Partnerji